مهدی محمدی: دادگاه های امریکا حداقل ٥٠ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده اند

مهدی محمدی: دادگاه های امریکا حداقل ٥٠ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده اند
خبرنامه دانشجویان ایران: مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت: اطلاعات جدید نشان می دهد دادگاه های امریکا حداقل به میزان ٥٠ میلیارد دلار، به بهانه های مختلف، علیه ایران حکم صادر کرده اند. گمانم این است که اگر آقای روحانی و تیمشان تصمیم نگیرند سطح منازعه با امریکا را از حد “ایمیل” بالاتر ببرند، عن قریب چپاول هایی بسیار بزرگ تر از دو میلیارد دلار کذایی رخ خواهد داد.

مهدی محمدی: دادگاه های امریکا حداقل ٥٠ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده اند

خبرنامه دانشجویان ایران: مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت: اطلاعات جدید نشان می دهد دادگاه های امریکا حداقل به میزان ٥٠ میلیارد دلار، به بهانه های مختلف، علیه ایران حکم صادر کرده اند. گمانم این است که اگر آقای روحانی و تیمشان تصمیم نگیرند سطح منازعه با امریکا را از حد “ایمیل” بالاتر ببرند، عن قریب چپاول هایی بسیار بزرگ تر از دو میلیارد دلار کذایی رخ خواهد داد.
مهدی محمدی: دادگاه های امریکا حداقل ٥٠ میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده اند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

فانتزی