استخدام کارمند اداری در مجتمع فنی تهراناستخدام مجتمع فنی تهران دپارتمان آموزش مجازی مجتمع فنی تهران جهت تکمیل کادر اداری واحد بازاریابی خود در استان تهران از افراد