استخدام فروشنده جهت کار در لباس فروشی زنانه در زنجانبه یک فروشنده مجرب خانم جهت کار در لباس فروشی زنانه در زنجان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با