برچسب: خبر خبر

خبر

خبررکورد شکنی کانال های فارسی زبان «تلگرام» با یک میلیارد مطلب سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال های عمومی فارسی
Read More

شوخی با خبر

شوخی با خبرشوخی با خبر: شهرداری منطقه چهار کاشان در نوروز امسال سطح 100هزار متر مربع از معابر این منطقه را آسفالت کرد. 🔻آقای شهردار ، شما در
Read More