آیت الله مکارم شیرازی: تلگرام برنگردد

آیت الله مکارم شیرازی: تلگرام برنگردد
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه بارها به مسئولان گفته ام که فضای مجازی بلای جان شماست، گفت: حقیقت این است که مسئولان چاره ای جز این ندارند که به درد دل مردم مستقیما گوش فرا دهند و بهترین راه این است که در تمام طول سال یک روز هفته را برای شنیدن مشکلات مردم بگذارند.

آیت الله مکارم شیرازی: تلگرام برنگردد

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه بارها به مسئولان گفته ام که فضای مجازی بلای جان شماست، گفت: حقیقت این است که مسئولان چاره ای جز این ندارند که به درد دل مردم مستقیما گوش فرا دهند و بهترین راه این است که در تمام طول سال یک روز هفته را برای شنیدن مشکلات مردم بگذارند.
آیت الله مکارم شیرازی: تلگرام برنگردد