استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران

استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران
به تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09123261641
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران

به تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09123261641
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی برقکار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران