استخدام تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان

استخدام تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان
به تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09132994643
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمان در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان

به تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09132994643
برای عضویت در کانال اخبار استخدام کرمان در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی سالن کار،صندوقدار و کارگر جهت پیتزا فروشی در کرمان