تلگرام به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند | این شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده است

تلگرام به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند | این شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح پنج شنبه در همایش مطالبات رهبری که با موضوع راهکارهای تبلیغی- فرهنگی در خصوص ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر آسیب های فضای مجازی و با حضور اساتید و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار […]

تلگرام به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند | این شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری صبح پنج شنبه در همایش مطالبات رهبری که با موضوع راهکارهای تبلیغی- فرهنگی در خصوص ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر آسیب های فضای مجازی و با حضور اساتید و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار […]
تلگرام به امنیت جامعه و نظام خیانت می کند | این شبکه زندگی مردم را لجن مال کرده است