قتل نوعروس به خاطر حضور در تلگرام!

قتل نوعروس به خاطر حضور در تلگرام!
به گزارش تیترشهر : مردی که همسر ۱۶ ساله اش را به خاطر حضور در تلگرام به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه با درخواست قصاص اولیای دم روبه رو شد.
بامداد ۲۶ تیر ۹۵، مردی ۲۳ ساله به نام وحید به کلانتری قلهک مراجعه و خودش را قاتل همسرش معرفی کرد. ماموران به خانه او در خیابان دامپزشکی اعزام شدند و جسد پونه ۱۶ ساله را که از ناحیه سر به شدت مجروح شده و روی تخت افتاده بود، به پزشکی قانونی منتقل کردند. وحید در بازجویی ها علت قتل را مشکوک شدن به همسرش به خاطر عضویت در شبکه های مجازی اعلام کرد و به زندان افتاد تا اینکه صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه دیروز، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس وحید گفت: «چهار ماه از ازدواج من و پونه گذشته بود. او را دوست داشتم تا اینکه متوجه شدم در تلگرام فعالیت دارد. یکی از آشنایان گفته بود باید بیشتر مراقب زنم باشم تا سرم کلاه نرود. حتی گفته بود پونه به مهمانی های نامناسب می رود. سر همین موضوع به پونه شک کردم و چند بار با هم درگیر شدیم تا اینکه قرار شد وارد شبکه های اجتماعی نشود. پس از …

قتل نوعروس به خاطر حضور در تلگرام!

به گزارش تیترشهر : مردی که همسر ۱۶ ساله اش را به خاطر حضور در تلگرام به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه با درخواست قصاص اولیای دم روبه رو شد.
بامداد ۲۶ تیر ۹۵، مردی ۲۳ ساله به نام وحید به کلانتری قلهک مراجعه و خودش را قاتل همسرش معرفی کرد. ماموران به خانه او در خیابان دامپزشکی اعزام شدند و جسد پونه ۱۶ ساله را که از ناحیه سر به شدت مجروح شده و روی تخت افتاده بود، به پزشکی قانونی منتقل کردند. وحید در بازجویی ها علت قتل را مشکوک شدن به همسرش به خاطر عضویت در شبکه های مجازی اعلام کرد و به زندان افتاد تا اینکه صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه دیروز، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس وحید گفت: «چهار ماه از ازدواج من و پونه گذشته بود. او را دوست داشتم تا اینکه متوجه شدم در تلگرام فعالیت دارد. یکی از آشنایان گفته بود باید بیشتر مراقب زنم باشم تا سرم کلاه نرود. حتی گفته بود پونه به مهمانی های نامناسب می رود. سر همین موضوع به پونه شک کردم و چند بار با هم درگیر شدیم تا اینکه قرار شد وارد شبکه های اجتماعی نشود. پس از …
قتل نوعروس به خاطر حضور در تلگرام!