قتل نوعروس تهرانی به خاطر چت کردن در تلگرام + عکس

قتل نوعروس تهرانی به خاطر چت کردن در تلگرام + عکس
تازه دامادی که ۴ ماه پس از عقد، همسرش را در خواب با ضربات آجر به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه درحالی که اشک می ریخت گفت به خاطر چت کردن های همسرش در تلگرام دست به این جنایت زده است و از اولیای دم خواست او را ببخشند.

صبح روز ۲۶تیر ماه سال۹۵ مرد جوانی نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و گفت که چند ساعت قبل همسرش را در خانه شان واقع در خیابان دامپزشکی به قتل Murder رسانده است. به دنبال این اظهارات مأموران به محل وقوع جنایت رفتند و با جسد زنی ۱۶ساله روبه رو شدند.
متهم در اعترافات اولیه اش گفت: من و همسرم ۴ ماه است که عقد کرده ایم و خانه ای اجاره کرده بودیم تا پس از برگزاری جشن عروسی زندگی مشترک مان را شروع کنیم. مدتی بود که با همسرم دچار اختلاف شده بودم.
او بیش از حد از گوشی تلفن موبایلش استفاده می کرد و این کارش کلافه ام کرده بود. این مشکل را با خانواده او در میان گذاشتم و حتی تهدید کردم که طلاقش می دهم اما باز مشکل برطرف نشد تا اینکه شب حادثه Incident درحالی که او خواب بود با آجر به سرش کوبیدم. با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت به دادگاه فرستاده شد.
با گذشت ۱۴ ماه از این جنایت صبح …

قتل نوعروس تهرانی به خاطر چت کردن در تلگرام + عکس

تازه دامادی که ۴ ماه پس از عقد، همسرش را در خواب با ضربات آجر به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه درحالی که اشک می ریخت گفت به خاطر چت کردن های همسرش در تلگرام دست به این جنایت زده است و از اولیای دم خواست او را ببخشند.

صبح روز ۲۶تیر ماه سال۹۵ مرد جوانی نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و گفت که چند ساعت قبل همسرش را در خانه شان واقع در خیابان دامپزشکی به قتل Murder رسانده است. به دنبال این اظهارات مأموران به محل وقوع جنایت رفتند و با جسد زنی ۱۶ساله روبه رو شدند.
متهم در اعترافات اولیه اش گفت: من و همسرم ۴ ماه است که عقد کرده ایم و خانه ای اجاره کرده بودیم تا پس از برگزاری جشن عروسی زندگی مشترک مان را شروع کنیم. مدتی بود که با همسرم دچار اختلاف شده بودم.
او بیش از حد از گوشی تلفن موبایلش استفاده می کرد و این کارش کلافه ام کرده بود. این مشکل را با خانواده او در میان گذاشتم و حتی تهدید کردم که طلاقش می دهم اما باز مشکل برطرف نشد تا اینکه شب حادثه Incident درحالی که او خواب بود با آجر به سرش کوبیدم. با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت به دادگاه فرستاده شد.
با گذشت ۱۴ ماه از این جنایت صبح …
قتل نوعروس تهرانی به خاطر چت کردن در تلگرام + عکس