هرچه می گوییم تلگرام به امنیت جامعه ونظام خیانت می کند، گوش شنوایی نیست/ طراح اصلی اتفاقات اخیر، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا است

هرچه می گوییم تلگرام به امنیت جامعه ونظام خیانت می کند، گوش شنوایی نیست/ طراح اصلی اتفاقات اخیر، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا است
دادستان کل کشور با بیان اینکه حوزویان نقش مهم و اثر گذاری در رفع آسیب های اجتماعی دارند، عنوان کرد:یکی از این آسیب های جدی، فضای مجازی است که مانند چاقوی دو لبه عمل می کند.
اعتمادآنلاین|  محمدجعفر منتظری روز پنجشنبه در همایش مطالبات مقام معظم رهبری در سالن همایش های مدرسه دارالشفای قم،افزود: طراح اصلی این پروژه، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا است و اتاق عملیاتی متشکل از سه ضلع آمریکا، صهیونیست و آل سعود نیز برای این ناآرامی ها تشکیل شده بود که به طور عمده ، برنامه ریزی آن به عهده مایکل و یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد انجام می شد و هزینه آن هم به عهده آل سعود بود.
وی نام این پروژه را «دکترین همگرایی نتیجه بخش» اعلام کرد و افزود: بر اساس اطلاعات بدست آمده، این اتاق فکر با مطالعات فراوانی که طی سال های گذشته انجام دادند، پویش های اعتراضی مطالبه گر تحت عنوان «نه به گرانی»؛«نه به پرداخت قبوض» و«پویش مالباختگان و بازنشستگان» در کشور به راه انداختند.
منتظری با بیان اینکه منافقان، سلطنت طلبها، برخی ملی گراها و چپی ها نیر …

هرچه می گوییم تلگرام به امنیت جامعه ونظام خیانت می کند، گوش شنوایی نیست/ طراح اصلی اتفاقات اخیر، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا است

دادستان کل کشور با بیان اینکه حوزویان نقش مهم و اثر گذاری در رفع آسیب های اجتماعی دارند، عنوان کرد:یکی از این آسیب های جدی، فضای مجازی است که مانند چاقوی دو لبه عمل می کند.
اعتمادآنلاین|  محمدجعفر منتظری روز پنجشنبه در همایش مطالبات مقام معظم رهبری در سالن همایش های مدرسه دارالشفای قم،افزود: طراح اصلی این پروژه، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا، مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا است و اتاق عملیاتی متشکل از سه ضلع آمریکا، صهیونیست و آل سعود نیز برای این ناآرامی ها تشکیل شده بود که به طور عمده ، برنامه ریزی آن به عهده مایکل و یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد انجام می شد و هزینه آن هم به عهده آل سعود بود.
وی نام این پروژه را «دکترین همگرایی نتیجه بخش» اعلام کرد و افزود: بر اساس اطلاعات بدست آمده، این اتاق فکر با مطالعات فراوانی که طی سال های گذشته انجام دادند، پویش های اعتراضی مطالبه گر تحت عنوان «نه به گرانی»؛«نه به پرداخت قبوض» و«پویش مالباختگان و بازنشستگان» در کشور به راه انداختند.
منتظری با بیان اینکه منافقان، سلطنت طلبها، برخی ملی گراها و چپی ها نیر …
هرچه می گوییم تلگرام به امنیت جامعه ونظام خیانت می کند، گوش شنوایی نیست/ طراح اصلی اتفاقات اخیر، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا است