هـک تلـگرام 25000 زن توسـط خواهر و برادر هکر

هـک تلـگرام 25000 زن توسـط خواهر و برادر هکر
عاملان هک تلگرام بیش از 25 هزار زن و دختر در کشور دستگیر شدند. خواهر و برادر جوان پس از دستگیری انگیزه خود را اخاذی اعلام کردند.سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: دختر جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد اکانت تلگرامش هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است. با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و… اقدام به اخاذی از وی می کند. وی افزود: در مدت 48 ساعت 16 فقره پرونده دیگر با موضوع مشابه به این یگان واصل که با توجه به اهمیت موضوع …

هـک تلـگرام 25000 زن توسـط خواهر و برادر هکر

عاملان هک تلگرام بیش از 25 هزار زن و دختر در کشور دستگیر شدند. خواهر و برادر جوان پس از دستگیری انگیزه خود را اخاذی اعلام کردند.سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: دختر جوان شیرازی با ارائه مرجوعه ای قضایی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد اکانت تلگرامش هک و در اختیار شخصی دیگر قرار گرفته است. با توجه به دسترسی فردی ناشناس به اطلاعات موجود در اکانت شامل کانتکت ها، تصاویر و پیام ها و… اقدام به اخاذی از وی می کند. وی افزود: در مدت 48 ساعت 16 فقره پرونده دیگر با موضوع مشابه به این یگان واصل که با توجه به اهمیت موضوع …
هـک تلـگرام 25000 زن توسـط خواهر و برادر هکر

نفت آموزش پرورش دولتی