واتس اپ دنباله روی تلگرام شد

واتس اپ دنباله روی تلگرام شد
واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت. واتس اپ حالا این قابلیت را دارد که وقتی می خواهید به پیامی پاسخ دهید، آن را نقل کند و برای گروه های گفت و گوی…

واتس اپ دنباله روی تلگرام شد

واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت. واتس اپ حالا این قابلیت را دارد که وقتی می خواهید به پیامی پاسخ دهید، آن را نقل کند و برای گروه های گفت و گوی…
واتس اپ دنباله روی تلگرام شد

فیلم سریال آهنگ