وی چت خدمات اکانت رسمی را به ایرانیان عرضه نمی کند!

وی چت خدمات اکانت رسمی را به ایرانیان عرضه نمی کند!
– از شب گذشته اپلیکیشن وی چت در ایران رفع فیلتر شده است و احتمال می رود به زودی جایگزین تلگرام در ایران شود با این حال ارائه خدمات اکانت رسمی وی چت به ایرانی ها امکان پذیر نیست.
به گزارش  کلیک ، برخلاف تلگرام که امکان ساخت کانال برای هرکسی به راحتی در آن امکان پذیر بود، وی چت چنین خدماتی را تنها با ارسال ایمیل و درخواست رسمی ارائه می دهد. این سرویس وی چت که official account نام دارد، بصورت رایگان عرضه می شود.
در وب سایت رسمی این شرکت، اکانت رسمی وی چت به شرح ذیل توصیف شده است:
پلت فرم مدیریت اکانت رسمی وی چت یک سرویس همکاری و ارتقا برای افراد مشهور، دولت، رسانه ها و شرکت ها است. حساب های رسمی می توانند محتوای خود را به میلیاردها نفر از کاربران WeChat از طریق این کانال WeChat ترویج کنند.
به همین منظور با ارسال یک ایمیل و درخواست رسمی از وی چت بر آن شدیم تا اکانت رسمی کلیک را در وی چت افتتاح کنیم. چند ساعت بعد شرکت مذکور با ارسال ایمیل زیر این درخواست را رد کرد:

ترجمه فارسی:  «با تشکر از ایمیل شما، در حال حاضر ساخت اکانت رسمی وی چت برای شرکت های ثبت شده در ایران امکان پذیر نیست. …

وی چت خدمات اکانت رسمی را به ایرانیان عرضه نمی کند!

– از شب گذشته اپلیکیشن وی چت در ایران رفع فیلتر شده است و احتمال می رود به زودی جایگزین تلگرام در ایران شود با این حال ارائه خدمات اکانت رسمی وی چت به ایرانی ها امکان پذیر نیست.
به گزارش  کلیک ، برخلاف تلگرام که امکان ساخت کانال برای هرکسی به راحتی در آن امکان پذیر بود، وی چت چنین خدماتی را تنها با ارسال ایمیل و درخواست رسمی ارائه می دهد. این سرویس وی چت که official account نام دارد، بصورت رایگان عرضه می شود.
در وب سایت رسمی این شرکت، اکانت رسمی وی چت به شرح ذیل توصیف شده است:
پلت فرم مدیریت اکانت رسمی وی چت یک سرویس همکاری و ارتقا برای افراد مشهور، دولت، رسانه ها و شرکت ها است. حساب های رسمی می توانند محتوای خود را به میلیاردها نفر از کاربران WeChat از طریق این کانال WeChat ترویج کنند.
به همین منظور با ارسال یک ایمیل و درخواست رسمی از وی چت بر آن شدیم تا اکانت رسمی کلیک را در وی چت افتتاح کنیم. چند ساعت بعد شرکت مذکور با ارسال ایمیل زیر این درخواست را رد کرد:

ترجمه فارسی:  «با تشکر از ایمیل شما، در حال حاضر ساخت اکانت رسمی وی چت برای شرکت های ثبت شده در ایران امکان پذیر نیست. …
وی چت خدمات اکانت رسمی را به ایرانیان عرضه نمی کند!