لزوم پالایش فضای مجازی توسط مسئولان/ بازدید از صفحات مستهجن را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست

لزوم پالایش فضای مجازی توسط مسئولان/ بازدید از صفحات مستهجن را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست
امان الله قرایی مقدم با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص تاثیر عضویت قاتل “ستایش” در کانال های مستهجن تلگرام گفت: عضویت در کانال های مستهجن و بازدید از این صفحات را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست و مسئولان ما باید هرچه سریعتر به فضای مجازی سر و سامان بدهند و فضای مجازی را پالایش کنند.

لزوم پالایش فضای مجازی توسط مسئولان/ بازدید از صفحات مستهجن را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست

امان الله قرایی مقدم با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص تاثیر عضویت قاتل “ستایش” در کانال های مستهجن تلگرام گفت: عضویت در کانال های مستهجن و بازدید از این صفحات را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست و مسئولان ما باید هرچه سریعتر به فضای مجازی سر و سامان بدهند و فضای مجازی را پالایش کنند.
لزوم پالایش فضای مجازی توسط مسئولان/ بازدید از صفحات مستهجن را می توان یکی از عوامل تحریک قاتل “ستایش” دانست

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال