استخدام کارمند اداری خانم،باحقوق مکفی،بیمه،اضافه کاری در تهرانشرکت بین المللی مریان واقع در صادقیه بلوار فردوس شرق در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری