ادامه تصویربرداری سریال «طلاق» در تهران تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «طلاق» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در تهران در حال انجام است. خبرگزاری ایسنا: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «طلاق» به کارگردانی