تکنولوژی «بلاک چین» تلگرام چیست و چگونه عمل می کند؟چندی پیش اعتراضات اقتصادی خیلی سریع با هدایت سایبری در بستر تلگرام، زمینه ساز اغتشاشات و آشوب شد و در نهایت