فعالیت ۱۱هزار کانال تلگرامی با بیش از ۵ هزار عضورئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور از فعالیت نزدیک به ۱۷۰ هزار کانال فارسی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.