«جک ما» عنوان ثروتمندترین فرد چینی را از دست دادمجله فوربس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، «ما هوتینگ» مدیر عامل شرکت اینترنتی «تنسنت» در چین با ثروت