به گزارش خبرآنلاین، محمد دامادی، نماینده جوان مردم ساری در مجلس نهم جزء نمایندگانی بود که صلاحیت آن ها از سوی هیات نظارت احراز نشده بود.  وی که